Zaloguj | Zarejestruj

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty, przez co jest bardzo smutny...

5% rabatu na „dzień dobry”!
Zapisz się na nasz newsletter i korzystaj ze zniżek

Księga mojego życia [OPRAWA TWARDA] [WYDANIE KRYTYCZNE]

Księga mojego życia

[OPRAWA TWARDA] [WYDANIE KRYTYCZNE]

św. Teresa od Jezusa

65,00 zł

szt.

O książce

 • stron: 656
 • format: 17 x 24,5
 • oprawa: twarda
 • ISBN: 9788361727903

Do każdego zamówienia

Rybka - naklejka na samochód

Naklejka na samochód

Więcej o książce Księga mojego życia

Wydanie znanej autobiografii św. Teresy od Jezusa, Doktora Kościoła. Obok nowego tłumaczenia odnajdziemy w nim bogaty aparat naukowy, pomagający w rzetelnym studium nad życiem i doktryną Świętej Matki i Reformatorki Karmelu.

Krytyczne wydanie w nowym tłumaczeniu, opatrzone bogatym aparatem redakcyjnym w formie przypisów i marginaliów, a także 160 stron załączników (pierwsze oceny, chronologia życia i pism św. Teresy, słownik postaci oraz miejsc i wydarzeń, indeks cytatów biblijnych). Całość ukazuje barwną panoramę życia Hiszpanii w XVI w. i przynosi liczne informacje historyczne dotyczące zjawisk i prądów nurtujących Europę w burzliwej epoce reform i wojen religijnych. Niezastąpiona pomoc dla każdego kto pragnie bliżej poznać św. Teresę i chce „rozsmakować” się w jej doświadczeniu Boga.

O autorze książki Księga mojego życia

Autorem książki Księga mojego życia jest św. Teresa od Jezusa.

Zobacz więcej książek, których autorem jest św. Teresa od Jezusa.

Spis treści książki Księga mojego życia

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne Ojca Prowincjała Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
 • Wprowadzenie
 • Wykaz skrótów
 • Uwagi edytorskie

[Prolog]: Zamierzenia autorki.

CZĘŚĆ PIERWSZA

/Rozdziały 1-10/ Historia jej "nielojalnego" życia. Jej droga do Chrystusa.

 • Rozdz. 1: Dzieciństwo. Dom rodzinny. Śmierć matki.
 • Rozdz. 2: Dorastanie i wiek młodzieńczy. Przyjaźnie. Zagrożenia. Internat.
 • Rozdz. 3: Walka o powołanie. Nowe przyjaźnie. Pierwsza choroba.
 • Rozdz. 4: Decyzja o wstąpieniu do zakonu. Choroba. Praktyka modlitwy.
 • Rozdz. 5: Podróż do Becedas. Znachorka. Kapłan z Becedas.
 • Rozdz. 6: Teresa sparaliżowana. Szuka pomocy u św. Józefa. Poprawa.
 • Rozdz. 7: Kryzys i walka. Śmierć ojca. Powolne odrodzenie.
 • Rozdz. 8: Profesja. Ofiarowanie się Miłości Miłosiernej
 • Rozdz. 9: Nawrócenie serca. Magdalena i Augustyn.
 • Rozdz. 10: Nowa płaszczyzna historii jej życia: doświadczenie Boga.Prośba o anonimowość i dyskrecję.

CZĘŚĆ DRUGA

/Rozdziały 11-22/ Historia rozwoju jej relacji z Bogiem, od wewnątrz.

 • Rozdz. 11: Stopnie (stany) modlitwy. Stopień pierwszy: symbolika ogrodu i wody.
 • Rozdz. 12: Stopień pierwszy: możliwości początkującego. Pokusa dokonania tego, czego nie jest w stanie.
 • Rozdz. 13: Stopień pierwszy: pokusy początkujących. Wiedza a doświadczenie.
 • Rozdz. 14: Stopień drugi: pierwsze przebłyski doświadczenia Boga.
 • Rozdz. 15: Stopień drugi: silni i słabi przyjaciele Boga. Wielu tu dociera, ale niewielu wytrwa.
 • Rozdz. 16: Stopień trzeci: "sen władz" - na czym on polega?
 • Rozdz. 17: Stopień trzeci: "sen władz" - skutki wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Rozdz. 18: Stopień czwarty: zjednoczenie władz - na czym ono polega?
 • Rozdz. 19: Stopień czwarty: zjednoczenie władz. Skutki, czyli jaki ma to wpływ na życie człowieka.
 • Rozdz. 20: Stopień czwarty: zjednoczenie władz. Życie pośród ekstaz.
 • Rozdz. 21: Stopień czwarty: zjednoczenie władz. Tak właśnie żyję obecnie.
 • Rozdz. 22: Stopień czwarty: Najświętsze Człowieczeństwo.

CZĘŚĆ TRZECIA

/Rozdziały 23-31/ Historia jej mistycznej relacji z Bogiem. Jej droga z Chrystusem.

 • Rozdz. 23: Pierwsze doświadczenia mistyczne; obawy i poszukiwanie doradców.
 • Rozdz. 24: Wyzwolona, aby miłować prawdziwie. Nowi kierownicy. Postępy. Spotkanie ze św. Franciszkiem Borgiaszem.
 • Rozdz. 25: Mowy wewnętrzne, wielkie misterium. Jak je rozeznawać?
 • Rozdz. 26: Poczucie pewności pośrodku morza wątpliwości. "Ja dam ci księgę żywą".
 • Rozdz. 27: Teresa spotyka się z Chrystusem: słyszy Go, widzi i odczuwa.
 • Rozdz. 28: Intensyfikacja doświadczenia obecności Chrystusa. Narasta wzburzenie wśród przeciwników.
 • Rozdz. 29: "Wielkie dary" - Chrystus i Jego tajemnice. Przebicie serca.
 • Rozdz. 30: Wewnętrzne pokusy i trudy. Interwencja brata Piotra z Alcantary.
 • Rozdz. 31: Doświadczenie obecności demona, fałszywa pokora. Drobiazgi i błahostki podejmowane przez Teresę.

CZĘŚĆ CZWARTA

/Rozdziały 32-36/ Historia założenia klasztoru św. Józefa.

 • Rozdz. 32: Wizja piekła. Decyzja o fundacji klasztoru św. Józefa.
 • Rozdz. 33: Dalszy ciąg fundacji św. Józefa. Zawieszenie i ponowne podjęcie prac. Impulsy z góry.
 • Rozdz. 34: Podróż do Toledo. Sześć miesięcy nieobecności. Spotkanie z Garcią de Toledo OP.
 • Rozdz. 35: Spotkanie z Marią de Jesus. Ubóstwo ewangeliczne. Powrót do Avila.
 • Rozdz. 36: Powrót do Avila i założenie pierwszego Karmelu terezjańskiego.

CZĘŚĆ PIĄTA

/Rozdziały 37-40/ Prawdziwy, nadprzyrodzony "ogląd" rzeczywistości.

 • Rozdz. 37: Dary mistyczne - nieogarnione piękno Chrystusa.
 • Rozdz. 38: Dary mistyczne - sekrety nieba.
 • Rozdz. 39: Modlitwa wstawiennicza za żywych i za zmarłych.
 • Rozdz. 40: W taki sposób żyję obecnie...

ZAŁĄCZNIKI

 1. List św. Jana z Avila
 2. Ocena Dominga Baneza OP
 3. Ocena Luisa de León
 4. List-Prolog Luisa de León do pierwszego wydania Dzieł św. Teresy
 5. Dictamen
 6. Informe na temat ducha św. Teresy
 7. Chronologia życia św. Teresy
 8. Chronologia pism św. Teresy
 9. Słownik postaci
 10. Słownik geograficzno-historyczny
 11. Indeks cytatów biblijnych
 12. Indeks haseł w słownikach
 13. Plan Avila w czasach św. Teresy

Jeszcze nikt nie wyraził swojej opinii o tej książce i jest jej bardzo smutno...

Bądź pierwszy! Oceń ją i uczyń ją szczęśliwą!

Twoje imię

Twój email (tylko do mojej wiadomości)

Twoja opinia

Fragment książki Księga mojego życia

W Księdze mojego życia św. Teresa od Jezusa opowiada o przedziwnych dziełach Pana w jej historii przyjaźni z Bogiem oraz relacjonuje swoje doświadczenie modlitwy. Duchowa głębia i przesłanie dzieła wymagają wprowadzenia, które by ułatwiło jego lekturę i zagwarantowało zrozumienie tego, co Święta chciała wyrazić pod wpływem charyzmatycznej mocy Ducha Świętego.

Ojciec Maximiliano Herráiz, jeden z najwierniejszych czytelników i najwnikliwszych egzegetów dzieł św. Teresy od Jezusa, kompletuje trylogię swoimi Wprowadzeniami do wielkich dzieł terezjańskich: Księgi mojego życia, Drogi doskonałości i Zamku wewnętrznego. Wprowadzenia te są swoistymi przewodnikami, pomagającymi zrozumieć układ danego dzieła, cennego i trudnego zarazem, są także gorącą zachętą do bezpośredniej lektury tekstu terezjańskiego, której żadna synteza czy wprowadzenie nie może zastąpić.

Przedmiotem zachęty i wprowadzenia niniejszego komentarza jest książka, którą św. Teresa nazywała „moją duszą”, określiła jako „ów klejnot” i opatrzyła tytułem: O przejawach miłosierdzia Bożego. W przypadku Księgi mojego życia wprowadzenie jest wręcz konieczne, ponieważ książka jest poufnym, intymnym wyznaniem Świętej, adresowanym do wąskiej grupy osób zaufanych, przyjaciół, którzy mieli wgląd w delikatne i zadziwiające działanie Boga w jej życiu. Jeśli nawet dzisiejszy czytelnik ma bezpośredni dostęp do tych poufnych zwierzeń, to niewątpliwie potrzebuje wtajemniczenia i pomocy ze strony kogoś, kto wszedł w kontakt z Teresą i zna układ tych stronic, na których świadectwo łączy się z modlitwą, opowiadanie autobiograficzne z wyznaniami jej wnętrza, pouczenia z opisem łask mistycznych, wyjaśnienie jakiegoś symbolu z przynaglającą zachętą do podjęcia drogi modlitwy chrześcijańskiej.

„Jest to książka najgłębsza, najbardziej przenikliwa, jakiej nie ma innej w literaturze europejskiej” – tak określił tę książkę Azorín. Swoistym uzupełnieniem opinii literata jest ocena Edyty Stein. Pragnąca prawdy filozof i Żydówka, po przypadkowym spotkaniu z jej stronicami, zawołała: „Tu jest prawda”. Wszyscy podejmujący lekturę Księgi mojego życia niejako zbliżają się do samej św. Teresy od Jezusa, a Święta Doktor Kościoła mówi do nich z mocą opartą na jej ludzkiej szczerości i z mocą płynącą z jej intensywnego i niezwykłego doświadczenia Boga. A chodzi rzeczywiście o doświadczenie niezwykłe – na wielu stronicach jest mowa o głębokich przeżyciach Jego tajemnicy i nawet samo mówienie o nich jest przeniknięte tym „charyzmatem Ducha”, który uzdalnia do zrozumienia łaski i do umiejętności jej przekazywania. W ten sposób Święta Teresa staje się świadkiem tajemnicy, jest tą, która opowiada historię zbawienia, jest ewangelistką miłosiernej miłości Boga. Zatroskana o dobro innych, Matka Teresa chce nie tylko przekazać pewne prawdy i przeżycia, ale pragnie także zarazić i przyciągnąć, a nawet – jak ona sama mówi – „rozsmakować”.

Wprowadzenie opracowane przez o. Maximiliana stanowi okazję do rozbudzenia w nas pragnienia lektury tekstów św. Teresy. Autor zachęca Czytelnika do sięgnięcia po jej dzieła i wsłuchania się w wyznania Świętej. Opowieść Matki Teresy od Jezusa w sposób łagodny wprowadza w doświadczenie Boga objawionego w Tym, który jest ukrytym Bohaterem całej Księgi mojego życia – a którym jest Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek, „Księga Żywa” Teresy od Jezusa.

LT do Luisy de la Cerda, z 23.06.68; 10,2.

LT do o. Gaspara de Salazar SI, z 7.12.77; 209,10.

LT do Pedra de Castro y Nero, z 19.11.81; 391,2.

zob. Ż 17,5

Ż 18,7

Księgarnia religijna Izajasz

Internetowa księgarnia religijna Izajasz oferuje książki o duchowości, przewodniki religijne, książki poświęcone małżeństwu, rodzinie i wychowaniu dzieci. Mamy też dział z książkami o rozwoju osobistym. Wszystkie te książki łączy to, że są zgodne z duchem chrześcijańskim.

Rynek książki religijnej jest zalewany książkami o niezbyt wysokiej wartości merytorycznej, dlatego staram się, aby w ofercie księgarni religijnej Izajasz były tylko wartościowe książki. Posiadamy pełną ofertę książek Jacka Pulikowskiego, oraz wiele tytułów takich autorów jak o. Augustyn Pelanowski, ks. Piotr Pawlukiewicz, o. Adam Szustak, ks. Aleksander Woźny, i wielu innych autorów chrześcijańskich.

Polecam też duży wybór różnych wydań Pisma Świętego: z paginatorami i bez, z komentarzami i z dużą, czytelną czcionką.

Czy możesz zaufać jakości księgarni Izajasz? Możesz! Jestem o tym przekonany. Ale chcę, abyś i Ty był o tym przekonany. Przeczytaj opinie naszych czytelników »

Radek Rudziński
właściciel

Warunki zakupów

Dane do wpłaty

Koszt wysyłki

Odbiór osobisty

Gwarancja zadowolenia

Regulamin

Polityka prywatności

Logowanie

Informacje

Katalog autorów

Kontakt

Blog

Newsletter Strefa Izajasza

Program partnerski

U nas zapłacisz z Dotpay

© 2009 - 2022 | Księgarnia religijna Izajasz | ul. Rydza Śmigłego 62/82, 65-610 Zielona Góra | tel. 602 581 402