Księgarnia religijna Izajasz Księgarnia Izajasz na Facebook Księgarnia Izajasz w Twitter Kanał Youtube księgarni Izajasz

Zaloguj | Zarejestruj

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty, przez co jest bardzo smutny...

5% rabatu na „dzień dobry”!
Zapisz się na nasz newsletter i korzystaj ze zniżek

Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Tom I 1979-1995. Tom II 1996-2003

Jan Paweł II

Pozycja niedostępna.

O książce

  • format: 14,5 x 21,5
  • oprawa: twarda
  • ISBN: 9788324006516

Do każdego zamówienia
GRATIS DO WYBORU!

Medalik św. Benedykta

Medalik św. Benedykta

Rybka - naklejka na samochód

lub Naklejka na samochód

Zobacz inne książki w kategorii:

Więcej o książce Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Pierwsze pełne wydanie wszystkich adhortacji Jana Pawła II.

Jan Paweł II pozostawił Kościołowi piętnaście adhortacji apostolskich, które są obok encyklik najważniejszymi tekstami pontyfikatu.

Poruszają one tematy katechezy, rodziny chrześcijańskiej, życia zakonnego, świeckiego i kapłańskiego, posługi biskupów, nawrócenia i pojednania, a także wielkie tematy misyjne i dotyczące życia Kościoła na poszczególnych kontynentach. Jedna z adhortacji jest poświęcona osobie świętego Józefa, oblubieńca Maryi.

Lektura tych dokumentów pozwala poznać drogi poszukiwania przez Jana Pawła II nowych form obecności Kościoła w świecie doświadczającym przemian kulturowych i społecznych, stanowi też silny bodziec do odnowy własnej wiary.

Spis treści

TOM I

 

CATECHESI TRADENDAE


WPROWADZENIE
I. MAMY TYLKO JEDNEGO NAUCZYCIELA JEZUSA CHRYSTUSA
II. DOŚWIADCZENIE TAK DAWNE JAK KOŚCIÓŁ
III. KATECHEZA W DZIAŁALNOŚCI PASTORALNEJ I MISYJNEJ KOŚCIOŁA
IV. CAŁA DOBRA NOWINA CZERPANA U ŹRÓDŁA
V. WSZYSCY POTRZEBUJĄ KATECHIZACJI
VI. NIEKTÓRE SPOSOBY I ŚRODKI W KATECHEZIE
VII. JAK KATECHIZOWAĆ?
VIII. RADOŚĆ WIARY W TRUDNYM ŚWIECIE
IX. KATECHIZACJA OBOWIĄZKIEM WSZYSTKICH
ZAKOŃCZENIE

FAMILIARIS CONSORTIO


WPROWADZENIE
CZĘŚĆ PIERWSZA. BLASKI I CIENIE RODZINY W DOBIE OBECNEJ
CZĘŚĆ DRUGA. ZAMYSŁ BOŻY WZGLĘDEM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
CZĘŚĆ TRZECIA. ZADANIA RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
I. Tworzenie wspólnoty osób
II. W służbie życiu
1. Przekazywanie życia
2. Wychowanie
III. Uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa
IV. Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła
1. Rodzina chrześcijańska wspólnotą wierzącą i ewangelizującą
2. Rodzina chrześcijańska wspólnotą w dialogu z Bogiem
3. Rodzina wspólnotą w służbie człowieka
CZĘŚĆ CZWARTA. DUSZPASTERSTWO RODZIN: ETAPY, ORGANIZACJA, PRACOWNICY I OKOLICZNOŚCI
I. Etapy duszpasterstwa rodzin
II. Struktury duszpasterstwa rodzin
III. Pracownicy duszpasterstwa rodzin
IV. Duszpasterstwo rodzin w przypadkach trudnych

REDEMPTIONS DONUM


I. POZDROWIENIE
II. POWOŁANIE
III. KONSEKRACJA
IV. RADY EWANGELICZNE
V. CZYSTOŚĆ - UBÓSTWO - POSŁUSZEŃSTWO
VI. MIŁOŚĆ KOŚCIOŁA
VII. ZAKOŃCZENIE

RECONCILIATIO ET PAENITENTIA


WPROWADZENIE. POWSTANIE I ZNACZENIE DOKUMENTU
CZĘŚĆ PIERWSZA. NAWRÓCENIE I POJEDNANIE OBOWIĄZKIEM I ZADANIEM KOŚCIOŁA
I. Przypowieść o pojednaniu
II. U źródeł pojednania
III. Inicjatywa Boga i posługa Kościoła
CZĘŚĆ DRUGA. MIŁOŚĆ WIĘKSZA NIŻ GRZECH
I. Tajemnica grzechu
II. Mysterium pietatis
CZĘŚĆ TRZECIA. DUSZPASTERSTWO POKUTY I POJEDNANIA
I. Środki i drogi prowadzące do pokuty i pojednania
II. Sakramenty pokuty i pojednania
ZAKOŃCZENIE

CHRISTIFIDELES LAICI


WPROWADZENIE
I. JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, WY - LATOROŚLAMI. Godność katolików świeckich w Kościele-Misterium
II. LATOROŚLE JEDNEGO WINNEGO KRZEWU. Uczestnictwo świeckich życiu Kościoła-Wspólnoty
III. PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI. Współodpowiedzialność świeckich w Kościele-Misji
IV. ROBOTNICY W WINNICY PAŃSKIEJ. Dobrzy zarządcy wielorakiej łaski bożej
V. ABYŚCIE PRZYNOSILI OWOC OBFITSZY. Formacja katolików świeckich

REDEMPTORIS CUSTOS


WPROWADZENIE
I. ZAPISY EWANGELII
II. POWIERNIK TAJEMNICY BOGA SAMEGO
III. MĄŻ SPRAWIEDLIWY - OBLUBIENIEC
IV. PRACA WYRAZEM MIŁOŚCI
V. PRYMAT ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
VI. PATRON KOŚCIOŁA NASZYCH CZASÓW

PASTOREM DABO VOBIS


WPROWADZENIE
I. Z LUDZI WZIĘTY. Formacja kapłańska wobec wyzwań schyłku drugiego tysiąclecia
II. NAMAŚCIŁ MNIE I POSŁAŁ. Natura i misja kapłaństwa służebnego
III. DUCH PAŃSKI SPOCZYWA NA MNIE. Życie duchowe kapłana
IV. CHODŹCIE, A ZOBACZYCIE. Powołanie kapłańskie w duszpasterstwie Kościoła
V. USTANOWIŁ DWUNASTU, ABY MU TOWARZYSZYLI. Formacja kandydatów do kapłaństwa
1. Wymiary formacji kapłańskiej
2. Środowiska formacji kapłańskiej
3. Odpowiedzialni za formację kapłańską
VI. PRZYPOMINAM CI, ABYŚ ROZPALIŁ NA NOWO CHARYZMAT BOŻY, KTÓRY JEST W TOBIE. Stała formacja kapłanów
ZAKOŃCZENIE

ECCLESIA AFRICA


WPROWADZENIE
I. HISTORYCZNA CHWILA W ŻYCIU KOŚCIOŁA
II. KOŚCIÓŁ W AFRYCE
1. Krótka historia ewangelizacji kontynentu
2. Aktualne problemy Kościoła w Afryce
3. Formacja głosicieli Ewangelii
III. EWANGELIZACJA I INKULTURACJA
IV. W PERSPEKTYWIE TRZECIEGO TYSIĄCLECIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
1. Aktualne wyzwania
2. Rodzina
V. „BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI” W AFRYCE
1. Współpracownicy w dziele ewangelizacji
2. struktury ewangelizacji
VI. BUDOWAĆ KRÓLESTWO BOŻE
1. Problemu budzące niepokój
2. Głosić Dobrą Nowinę
VII. „BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI AŻ PO KRAŃCE ZIEMI”
ZAKOŃCZENIE

SKRÓTY BIBLIOGRAFICZNE

 

TOM II

 

VITA CONSECRATA


WPROWADZENIE
I. CONFESSIO TRINITATIS: CHRYSTOLOGICZNO-TRYNITARNE ŹRÓDŁA ŻYCIA KONSEKROWANEGO
1. Na chwałę Trójcy Przenajświętszej
2. Między Paschą a pełnią czasów
3. W Kościele i dla Kościoła
4. Prowadzeni przez Ducha Świętego
II. SIGNUM FRATERNITATIS: ŻYCIE KONSEKROWANE ZNAKIEM KOMUNII W KOŚCIELE
1. Trwałe wartości
2. Ciągłość dzieła Ducha Świętego: wierność w nowości
3. Spojrzenie w przyszłość
III. SERVITIUM CARITATIS: ŻYCIE KONSEKROWANE OBJAWIENIEM BOŻEJ MIŁOŚCI W ŚWIECIE
1. Miłość aż do końca
2. Świadectwo prorockie w obliczu wielkich wyzwań
3. Niektóre areopagi misji
4. W dialogu ze wszystkimi
ZAKOŃCZENIE

NOWA NADZIEJA DLA LIBANU


WPROWADZENIE. SYNOD NADZIEI
I. OBECNA SYTUACJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W LIBANIE
II. NADZIEJA W KOŚCIELE OPARTA NA CHRYSTUSIE
1. Kościół, tajemnica komunii
2. Chrystus nadzieją dla chrześcijan
III. SYNOD DLA ODNOWY KOŚCIOŁA
1. Źródła i owoce odnowy
2. Odnowa osób
3. Odnowa struktur wspólnotowych
4. Wezwanie do odnowy duszpasterskiej
IV. KOMUNIA
1. Komunia w Kościele katolickim w Libanie
2. Dialog z Kościołami prawosławnymi
3. Związki ze Wspólnotami kościelnymi wyrosłymi z reformacji
4. Rada Kościołów Bliskiego Wschodu
V. ZAANGAŻOWANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W LIBANIE W DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY
1. Dialog muzułmańsko-chrześcijański
2. Współżycie
3. Solidarność ze światem arabskim
4. Budowanie społeczeństwa
5. Pokój i pojednanie
VI. KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE LUDZKOŚCI
1. Służba społeczna
2. Zarządzanie dobrami Kościoła
3. Posługa szkolnictwa
4. Służba informacji
5. Zaangażowanie polityczne
6. Prawa człowieka
ZAKOŃCZENIE

ECCLESIA IN AMERICA


WPROWADZENIE
I. SPOTKANIE Z ŻYJĄCYM JEZUSEM CHRYSTUSEM
II. SPOTKANIE Z JEZUSEM CHRYSTUSEM W DZISIEJSZEJ AMERYCE
III. DROGA NAWRÓCENIA
IV. DROGA DO KOMUNII
V. DROGA DO SOLIDARNOŚCI
VI. MISJA KOŚCIOŁA W DZISIEJSZEJ AMERYCE: NOWA EWANGELIZACJA
ZAKOŃCZENIE

ECCLESIA IN ASIA


I. KONTEKST AZJATYCKI
II. JEZUS ZBAWICIEL: DAR DLA AZJI
III. DUCH ŚWIĘTY: PAN I OŻYWICIEL
IV. JEZUS ZBAWICIEL: GŁOSZENIE DARU
V. KOMUNIA I DIALOG W DZIELE MISYJNYM
VI. SŁUŻBA NA RZECZ ROZWOJU CZŁOWIEKA
VII. ŚWIADKOWIE EWANGELII
ZAKOŃCZENIE

ECCLESIA IN OCEANIA


WPROWADZENIE
I. JEZUS CHRYSTUS A LUDY OCEANII
Osoba Jezusa
Ludy Oceanii
Specjalne Zgromadzenie Synodu
II. IŚĆ W OCEANII DROGĄ JEZUSA CHRYSTUSA
Kościół jako communio
Komunia a misja
Ewangelia a kultura
III. GŁOSZENIE PRAWDY JEZUSA CHRYSTUSA W OCEANII
Nowa ewangelizacja
Wyzwania stojące dziś przed wiarą
Nadzieja dla społeczeństwa
Działalność charytatywna
IV. ŻYĆ W OCEANII ŻYCIEM JEZUSA CHRYSTUSA
Życie duchowe i sakramentalne
Lud Boży
Posługa święceń i życie konsekrowane
ZAKOŃCZENIE

ECCLESIA IN EUROPA


WPROWADZENIE
I. JEZUS CHRYSTUS JEST NASZĄ NADZIEJĄ
1. Wyzwania i znaki nadziei dla Kościoła w Europie
2. Powrócić do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei
II. EWANGELIA NADZIEI POWIERZONA KOŚCIOŁOWI NOWEGO TYSIĄCLECIA
1. Pan wzywa do nawrócenia
2. Cały Kościół wezwany do misji
III. GŁOSIĆ EWANGELIĘ NADZIEI
1. Głosić tajemnicę Chrystusa
2. Dawać świadectwo w jedności i w dialogu
3. Ewangelizować życie społeczne
IV. CELEBROWAĆ EWANGELIĘ NADZIEI
1. Odkryć na nowo liturgię
2. Sprawować sakramenty
V. SŁUŻYĆ EWANGELII NADZIEI
1. Posługa miłosierdzia
2. Służyć człowiekowi w społeczeństwie
3. Zdecydujmy się na miłość!
VI. EWANGELIA NADZIEI DLA NOWEJ EUROPY
1. Duchowe powołanie Europy
2. Struktury Europy
ZAKOŃCZENIE. ZAWIERZENIE MARYI

PASTORES GREGIS


WPROWADZENIE
I. TAJEMNICA I POSŁUGA BISKUPIA
II. ŻYCIE DUCHOWE BISKUPA
III. NAUCZYCIEL WIARY I HEROLD SŁOWA
IV. SZAFARZ LASKI NAJWYŻSZEGO KAPŁAŃSTWA
V. PASTERSKIE RZĄDY BISKUPA
VI. W KOMUNII KOŚCIOŁÓW
VII. BISKUP WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ
ZAKOŃCZENIE

SKRÓTY BIBLIOGRAFICZNE
NOTA WYDAWCY
INDEKS

O autorze

Jan Paweł II

Zobacz więcej książek, których autorem jest Jan Paweł II

Jeszcze nikt nie wyraził swojej opinii o tej książce i jest jej bardzo smutno...

Bądź pierwszy! Oceń ją i uczyń ją szczęśliwą!

Twoje imię

Twój email (tylko do mojej wiadomości)

Twoja opinia

Nie zwlekaj!

Zainwestuj w dobrą książkę lub płytę i wykorzystaj zawarte w niej treści, a pchniesz swoje życie do przodu.

Przejmij ster i kieruj swoje życie w dobrą stronę!

Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Księgarnia religijna Izajasz

Czy możesz zaufać jakości księgarni Izajasz? Możesz! Jestem o tym przekonany. Ale chcę, abyś i Ty był o tym przekonany. Przeczytaj opinie naszych czytelników »

Staram się, aby w ofercie księgarni Izajasz były tylko wartościowe książki. Posiadamy pełną ofertę książek Jacka Pulikowskiego, o Augustyna Pelanowskiego i wielu innych autorów chrześcijańskich.

Polecam też duży wybór różnych wydań Pisma Świętego: z paginatorami i bez, z komentarzami i z dużą, czytelną czcionką.

Radek Rudziński
właściciel

Warunki zakupów

Dane do wpłaty

Koszt wysyłki

Odbiór osobisty

Gwarancja zadowolenia

Regulamin

Polityka prywatności

Logowanie

Informacje

Katalog autorów

Kontakt

Blog

Newsletter Strefa Izajasza

Program partnerski

Księgarnia Izajasz na Facebook Księgarnia Izajasz w Twitter Kanał Youtube księgarni Izajasz

U nas zapłacisz z Dotpay

© 2009 - 2022 | Księgarnia religijna Izajasz | ul. Rydza Śmigłego 62/82, 65-610 Zielona Góra | tel. 602 581 402